87 کشور وارد رقابت اسکار فیلم خارجی زبان شدند

اسامی فیلم های شرکت کننده در بخش فیلم خارجی زبان نود و یکمین دوره جوایز اسکار اعلام شد. - آکادمی علوم و هنرهای سینمایی دوشنبه شب اعلام کرد که 87 کشور نمایندگان خود را برای رقابت در بخش فیلم خارجی زبان نود و یکمین دوره جوایز اسکار معرفی کرده اند. سال قبل 92 کشور در این رقابت شرکت کردند که یک رکورد بود. دو کشور آفریقایی مالاوی و نیجر امسال برای اولین بار نماینده به اسکار فرستاده اند. در میان رقبای اسکار فیلم خارجی زبان،
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی