87 کشور در اسکار خارجی 2019 +جدول

آکادمی علوم و هنر های سینمایی اسکار فهرست 87 کشور واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز اسکار سال 2019 را منتشر کرد. - رویداد24 آکادمی علوم و هنر های سینمایی اسکار، پس از بررسی فیلم های نماینده کشور های گوناگون، در نهایت 87 کشور را واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی جوایز سینمایی اسکار معرفی کرد و فیلم های ارسالی از سوی سینمای کوبا و قرقیزستان را بر اساس قوانین اسکار خارجی، واجد ...
منبع خبر: رویداد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی