70 واحد سیار سینما به شهرستان های بی سینما اعزام شد

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیات امنای انجمن سینمای جوانان ایران با بیان اینکه 70 واحد سیار سینما به شهرستان های کشور اعزام شده است، گفت: این وزارتخانه اجازه نداد نسل کنونی در شهرستان های بدون سینما از برنامه های این حوزه محروم شوند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی