7 شهرستان بوشهر سینما ندارد/3 روستای دشت آزادگان همچنان زیرآب

در بسته خبری امروز از بدهی 52 میلیاردی چهار دستگاه دولتی در هرمزگان تا 10 هزار انشعاب غیر مجاز آب در استان بوشهر و 230 واحد مسکونی شعیبیه شوشتر نیازمند تخریب و بازسازی را بخوانید. - به گزارش خبرنگار (کوتاه از شهرهای ایران) سر فصل مهم ترین رویدادهای خبری را مرور می کنیم. بدهی 52 میلیاردی چهار دستگاه دولتی در هرمزگان هرمزگان: محمد ذاکری زیارتی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان هرمزگان از بدهی 52 میلیاردی چهار دستگاه ...
منبع خبر: ایمنا
دسته بندی خبر: اقتصادی