64 اثر و محوطه تاریخی ثبت ملی شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی از ثبت 64 اثر و محوطه تاریخی خبر داد.

در جلسه ثبت آثار تاریخی که با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد 64 اثر و محوطه تاریخی پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید.
فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی گفت: «در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور 10 اثر تاریخی در استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت، محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.»
او افزود: «همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال، آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفتند.»
مدیر کل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگر …