64 اثر و محوطه تاریخی ثبت ملی شد

مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ثبت 64 اثر و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی کشور خبر داد.
در جلسه ثبت آثار تاریخی که با حضور کارشناسان و متخصصان میراث فرهنگی کشور برگزار شد 64 اثر و محوطه تاریخی دیگر پس از بررسی و تایید کارشناسان به ثبت رسید. 
«فرهاد نظری» مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور با بیان این مطلب گفت: در کمیته ثبت آثار تاریخی کشور 10 اثر تاریخی در استان مرکزی که شامل منزل معطری، مسجد سیدها، نقوش صخره ای داش دره، قلعه دختر، محوطه دو تپه، مریم تپه سی، بقایای کاروانسرای حاجی آباد، ساختمان قدیم شهرداری دلیجان، شبستان مسجد حاج حسین ساعت و محوطه کوه بوجه در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفتند.
وی افزود: همچنین از استان تهران پل کن، سینما رادیوسیتی، خانه سردار معتمد، خانه هرمز پیرنیا، مسجد صبحگاهی و از بوشهر نیز خانه فروزانی، خانه رستمی، عمارت نعمتی، خانه مشهد رئیس علی دلواری و از استان قزوین گرمابه زیاران، گرمابه شریفیه، آب انبار شهرشال و آب انبار لوشکان در این فهرست قرار گرفتند.
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی همچنین به ثبت سه اثر از استا …