6 سرگروه سینمایی جوابگوی اکران فیلم ها نیست

محمد قاصداشرفی رییس انجمن سینماداران با اشاره به اینکه به زودی پیشنهادهای انجمن درباره آیین نامه شورای صنفی نمایش برای سال 97 را به شورا ارایه می دهند، گفت: چارچوب اصلی آیین نامه شورای صنفی نمایش سال ها است که ثابت مانده است، اما در پایان هر سال با توجه به مشکلات و شرایطی که در آن قرار می گیریم مواردی در آیین نامه اجرا و یا حذف می شود که البته این امر بعد از جلسات و بررسی های بسیار صورت می گیرد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی