6 خیابان تهران به نام بزرگان سینما و هنرمندان نام گذاری شد

6 خیابان تهران با تصویب اعضای شورای شهر تهران به نام بزرگان سینما و هنرمندان نام گذاری شد. -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی