پیکر مرحوم “دری” ۲۹ مرداد در تهران تشییع می شود / مراسم ترحیم اول شهریور

سینماپرس: پیکر زنده یاد «سیدضیاء الدین دری» روز دوشنبه ۲۹ مردادماه از مقابل خانه سینما شماره ۲ تشییع خواهد شد.