32 درصد زنان ایرانی تاکنون سینما نرفته اند

نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا درخصوص سینما رفتن زنان ایران نشان می دهد 32 درصد زنان ایران تاکنون به سینما نرفته اند. - به گزارش ایسنا، بر اساس این نظرسنجی 25.9 درصد پاسخگویان اعلام کرده اند که آخرین باری که به سینما رفته اند کمتر از یک سال پیش بوده است. این در حالی است که 11.9 درصد پاسخ گویان اعلام کرده اند آخرین بار بین یک تا سه سال پیش بوده که به سینما رفته اند؛ 30.2 درصد از پاسخگویان نیز اعلام کرده اند از آخرین ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی