دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى خواستار نمایش عمومى فیلم “عصبانى نیستم” شدند

انجمن اسلامى دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى با صدور بیانیه اى در اعتراض به توقیف مجدد فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان، خواستار نمایش عمومى این فیلم شدند.