300 بازیگر و هنرمند سینما از آرامگاه فردوسی دیدن کردند

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: 300 هنرمند، بازیگر تئاتر و سینما و پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی از مجموعه فرهنگی – تاریخی آرامگاه فردوسی، – بنای هارونیه و بخشهایی از شهر تاریخی توس دیدن کردند. احسان زهره وندی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گروه از هنرمندان و پیشکسوتان امروز با بخشهای مختلف مجموعه فرهنگی – تاریخی آرامگاه فردوسی، اشعار فردوسی و سابقه تاریخی سرایش شاهنامه آشنا شدند. وی ادامه داد:
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی

300 بازیگر و هنرمند سینما از آرامگاه فردوسی دیدن کردند

مدیر پایگاه میراث فرهنگی توس گفت: 300 هنرمند، بازیگر تئاتر و سینما و پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی از مجموعه فرهنگی – تاریخی آرامگاه فردوسی، – بنای هارونیه و بخشهایی از شهر تاریخی توس دیدن کردند. احسان زهره وندی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این گروه از هنرمندان و پیشکسوتان امروز با بخشهای مختلف مجموعه فرهنگی – تاریخی آرامگاه فردوسی، اشعار فردوسی و سابقه تاریخی سرایش شاهنامه آشنا شدند. وی ادامه داد:
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی