30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاتر

طبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا ، 30 درصد ایرانی ها تا کنون سینما نرفته اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از 88 درصد مردم ایران را شامل می شود. نوشته 30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ - 30 درصد ایرانی ها هرگز به سینما نرفته اند؛ 88 درصد به تئاتر طبق نظرسنجی اسفندماه ایسپا ، 30 درصد ایرانی ها تا کنون سینما نرفته اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از 88 درصد مردم ایران را شامل می شود. اقتصاد24 - نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ...
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: فرهنگی