3 سال نبودم و هیچکس سراغم را نگرفت/سینما کلاً دست عده ای خاص افتاده است

من از وضعیت کنونی سینما به شدت گله دارم زیرا همه چیز بین بیست یا سی نفر تقسیم شده که این تعداد خودشان فیلم بازی می کنند و آخر سر خودشان به خودشان جایزه می دهند. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی