قهر “فجر” با دانشجویان!

هر چند که حذف تخفیف در فروش بلیط برای دانشجویان چند در فضای رسانه ای کشور بازتاب نداشت، ولی دانشجویان خودشان در فضای مجازی نه تنها نسبت به این مسئله بی تفاوت نبودند، بلکه با به راه انداختن هشتگ «#دانشجو_رو_چه_به_سینما_رفتن» اعتراضشان را در خصوص این مهم نشان دادند.