26 ثانیه با ” ماجرای نیمروز “

در تماشاخانه به فیلم هایی خواهیم پرداخت که در سه دهه گذشتهء سینمای ایران تولید شده و روی پرده رفته است. این فیلم ها در بر گیرنده مفاهیم عمیق و قابل تاملی است که در این بخش بازنشر می شود. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی