252 اثر متقاضی حضور در بخش شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت

کارگردانان 252 فیلم مستند، متقاضی شرکت در بخش ویژه جایزه شهید آوینی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت ، شدند. - 252 اثر متقاضی حضور در بخش شهید آوینی جشنواره سینماحقیقت تهران - ایرنا - کارگردانان 252 فیلم مستند، متقاضی شرکت در بخش ویژه جایزه شهید آوینی دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت ، شدند. به گزارش روز شنبه گره فرهنگی ایرنا، جایزه شهید آوینی ویژه نمایش و قدردانی از فیلم های مستند ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی