2 میلیون تومان بهای تماشای اکران بهار سینما برای خانواده ای چهار نفره/بهای بلیت سینما عادلانه است؟

خانواده ای چهار نفره برای اینکه در یک فصل سینمایی تمامی آثار را به نظاره بنشیند باید مبلغی معادل 1.960.000 تومان پرداخت کند. -
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی