2 شهربازی و سینما پنج بعدی کنگان پلمپ شد

مدیرکل استاندارد استان بوشهر گفت: به منظور استانداردسازی، سینمای پنج بعدی و تجهیزات 2 شهربازی در شهرستان کنگان این استان مهر و موم شد. - به گزارش ایرنا، محمد رحیم بهره مند یکشنبه شب در جمع خبرنگاران افزود: براساس بازرسی های کارشناسان استاندارد، غیر استاندارد بودن وسایل و تجهیزات و رعایت نکردن الزامات استاندارد علت مهر وموم شدن این شهر بازی هاست. وی اضافه کرد: همچنین تنها سینمای پنج بعدی شهرستان کنگان به ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی