18 فیلم کمتر از 100 میلیون فروخت!

براساس سیستم مکانیزه در سال جاری 18 فیلم زیر 100 میلیون تومان فروش در گیشه داشتند و نتوانستند 10 هزار نفر مخاطب را به سالن سینما بکشانند. - به گزارش ملیت به نقل از فارس، براساس سیستم مکانیزه فیلم هایی که زیر 100 میلیون تومان فروش داشتند به تعداد 18 فیلم در سال جاری رسید این درحالی است که فیلم هایی که زیر 100 میلیون فروش داشتند این درحالی است که این تعداد فیلم در اکران سال گذشته 10 فیلم زیر 100 میلیون تومان فروش داشتند ...
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی