خانم کارگردان از “مادری” می گوید

رقیه توکلی یکی از کارگردان های جوان سینمای ایران است که با ساخت فیلم مادری بسرعت توانست به نامی آشنا میان سینمادوستان تبدیل شود. – و مسائلی که سر راه دارند، ایستادگی می کنند و حرکتی رو به جلو دارند تا این که مسائلی سرنوشت شان را دچار تغییر و تحول می کند. این فیلم روحیات زنانه را بدرستی به تصویر می کشد به طوری که تقریبا هر زنی با قصه این فیلم ارتباط برقرار می کند. به مناسبت اکران مادری با رقیه توکلی به گفت …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی