“ناصر ملک مطیعی” اولین ستاره سینمای ایران: گر می توانی درد و غم را هم از تن من بشوی!

بهروز که به خارج رفت، فردین هم مدتی تقلا کرد تا بتواند کار کند، ایرج قادری هم خواست که کار کند و کرد؛ ولی من از کسی تقاضای کار نکردم و خودم را کنار کشیدم. – “سلطان صاحبقران” یک مجموعه تلویزیونی تاریخی است که در سال 1354 توسط علی حاتمی ساخته شده و ناصر ملک مطیعی در آن بازیگر نقش “امیر کبیر” بود، هنگامیکه علیخان و سایر عمّال حکومت برای اجرای فرمان شاه و قتل امیرکبیر به حمام فین کاشان رفته اند، امیر کبیر …
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی