ساخت شهرک سینمایی پلیس از اولویتهای کاری “ناجی هنر”

سینماپرس: سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده نیروی انتظامی از ساخت شهرک سینمایی پلیس در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: موضوعات پلیسی از جمله موضوعات جذاب و مورد علاقه مردم است.