نارضایتی توییتری تهیه کننده “بدون تاریخ، بدون امضاء” از سازمان سینمایی، خانه سینما، شورای صنفی اکران

فیلم بدون تاریخ، بدون امضاء در جشنواره های معتبری مانند ونیز، شیکاگو و بلگراد و ... تاکنون 13 جایزه بین المللی دریافت کرده است. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی