نگران نباشید، “شهرزاد” پایان تلخی ندارد

شهرزاد مثل واقعیت زندگی تمام می شود و فتحی سریالش را تلخ تمام نمی کند. البته شاید در میانه راه تعلیق بگذارد و آن را ادامه دهد، – ، بازیگر سریال َشهرزاد گفت: شهرزاد مثل واقعیت زندگی تمام می شود و فتحی سریالش را تلخ تمام نمی کند. البته شاید در میانه راه تعلیق بگذارد و آن را ادامه دهد، چراکه هیچگاه قصه ها تمام نمی شوند و می توان آن ها را ادامه داد. فریبا متخصص بازیگر تلویزیون” و سینما درباره موفقیت شهرزاد یک …
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی