هشدار “گروه هنروتجربه” به پردیس سینمایی کوروش

مدیران پردیس سینمایی کوروش اقدام به حذف سانس فیلمهایی با مخاطب بیش از مورد توافق با این گروه سینمایی در ایام تعطیلات کرده است. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی