جشنواره ی فیلم کوتاه “سایه” فراخوان داد

دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه "سایه" فراخوان داد. - دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه "سایه" فراخوان داد. به گزارش ایسنا،دوازدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه "سایه" به همت انجمن علمی و گروه سینما و با حمایت معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه سوره برای نخستین بار به صورت ملی دانشجویی تحت عنوان دوازدهمین جشنواره ملی دانشجویی فیلم کوتاه سایه با هدف حمایت از دانشجویان فیلمساز ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی