انتخاب رییس جدید “کانون کارگردانان” سینمای ایران: محسن امیر یوسفی

اولین جلسه دوره چهاردهم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما محسن امیر یوسفی به عنوان رییس انتخاب شد. – انتخاب رییس جدید “کانون کارگردانان” سینمای ایران: محسن امیر یوسفی شناسه خبر: 127067 سرویس: دوشنبه 7 اسفند 1396, 25 : 18 : 00 اولین جلسه دوره چهاردهم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینما محسن امیر یوسفی به عنوان رییس انتخاب شد. 55آنلاین : اولین جلسه دوره چهاردهم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران امروز دوشنبه …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی