“گِل گرفتن در” یا به گِل نشستن؟

در این زمانه باید شفاف بود و برخورد شفاف داشت، هر شخصی با یک موبایل قدرتی دارد که در کسری از زمان جامعه کشور را درگیر خودش کند. - 55آنلاین : کاوه معین فر - خبر و فیلم به سرعت پخش شد: احمد نجفی (بازیگر سالهای دور فیلمهای کیمیایی و تهیه کننده نزدیک به دولت احمدی نژاد) در اعتراض به شورای صنفی نمایش در مقابل درب شماره 2 خانه سینما حاضر شد و در حرکتی نمادین درب این مرکز که شورای صنفی نمایش در آن مستقر است را با گِل پوشاند.
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی