مدیرعامل جدید “بنیاد رودکی” منصوب شد

سینماپرس: بالاخره پس از هفته‌ها، علی‌اکبر صفی‌پور به طور رسمی از بنیاد رودکی رفت تا شخص جدیدی بر صندلی او تکیه بزند.