زرشک زرین بدترین فیلم به “امپراطور جهنم” داده شود

جمعی از اعضای انجمن منتقدان و خبرنگاران سینمایی با انتشار فراخوانی؛ خواستار احیای اعطای زرشک زرین بدترین فیلم سینمای ایران شدند. - جمعی از اعضای انجمن منتقدان و خبرنگاران سینمایی با انتشار فراخوانی؛ خواستار احیای اعطای زرشک زرین بدترین فیلم سینمای ایران شدند. به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از خبرنگاران و اعضای انجمن منتقدان سینمای ایران با راه اندازی کمپین زرشک زرین، خواستار معرفی بدترین فیلم جشنواره ...
منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: فرهنگی