1386 صندلی به ظرفیت سینماهای کرمان اضافه شد

کرمان – ایرنا – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: سال 92 در رتبه 21 از نظر تعداد صندلی سینما بودیم و امروز با افزایش 1386 صندلی در قالب پنج سالن بهسازی شده، جزو 9 استان نخست کشور هستیم.