130 نقطه کشور به سینمای سیار مجهز می شود

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی گفت: بیش از 130 نقطه کشور تحت پوشش سینما سیار قرار می گیرد. – به گزارش و مطالعات سینمایی، یکی دیگر از طرح های توسعه ای و حمایتی در حوزه سینما را راه اندازی سینما امید عنوان و تصریح کرد: این طرح در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت و با مشارکت شهرداری های شهرهای فاقد سالن سینما انجام می شود. وی با بیان اینکه بیش از 220 شهر کشور دارای شرایط راه اندازی سینما امید هستند، عنوان کرد: …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی