100 فیلم غیر انگلیسی برتر تاریخ سینما

در یک نظرسنجی از منتقدان 43 کشور جهان، 100 فیلم برتر غیرانگلیسی تاریخ سینما مشخص شدند. هفت سامورایی کوروساوا در صدر این فهرست قرار دارد. - : در یک نظرسنجی نوپا از سوی بی بی سی با حضور 209 منتقد از 43 کشور جهان، 100 فیلم برتر غیرانگلیسی تاریخ سینما مشخص شدند. سه سال پیش بخشش فرهنگی بی بی سی برای اولین بار در یک نظرسنجی با مشارکت عده ای از منتقدین سینما فهرستی از 100 فیلم برتر آمریکا را منتشر کرد. پس از آن دو نظرسنجی ...
منبع خبر: ریشه
دسته بندی خبر: فرهنگی