10 سه گانه سینمایی جذاب و دیدنی تاریخ که در نوع خود بی نظیرند [قسمت اول]

در سینمای امروزی فیلم های سه گانه یا همان تریلوژی ها بسیار مهم هستند. از سه گانه پدر خوانده تا سه گانه بازگشت به آینده ، تریلوژی های موفق نشان داده اند که لیاقت دوست داشته شدن توسط دوستداران سینما را دارند. - در سینمای امروزی فیلم های سه گانه یا همان تریلوژی ها بسیار مهم هستند. از سه گانه پدر خوانده تا سه گانه بازگشت به آینده ، تریلوژی های موفق نشان داده اند که لیاقت دوست داشته شدن توسط دوستداران سینما را دارند.
منبع خبر: روزیاتو
دسته بندی خبر: فرهنگی