توضیحات صریح “احمد نجفی” به اقدام گِل گیری در شورای اکران: چهار، پنج نفر این سینما را به کثافت کشیده اند

خودشان فیلم مصوب می کنند، خودشان فیلم تولید می کنند و خودشان پخشش را هم در دست دارند/چطور ممکن است فیلمی که هنوز تولید نشده، زمان اکرانش فیکس شده باشد؟؟ – توضیحات صریح “احمد نجفی” به اقدام گِل گیری در شورای اکران: چهار، پنج نفر این سینما را به کثافت کشیده اند ” خودشان فیلم مصوب می کنند، خودشان فیلم تولید می کنند و خودشان پخشش را هم در دست دارند/چطور ممکن است فیلمی که هنوز تولید نشده، زمان اکرانش فیکس …
منبع خبر: جنوب نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی