کیهان: “دایی جان ناپلئون” سریال استعماری است

در برنامه سینما چهار، پس از نمایش فیلم ای ایران ساخته ناصر تقوایی، متنی به شدت ضعیف و غیرکارشناسی خوانده شد که در قالب آن سریال دایی جان ناپلئون هدف تعریف و تمجید قرار گرفت. -
منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: فرهنگی