1-5-3) پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

3) پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقیاس اهمال کاری تحصیلی نام نهادند، این مقیاس را دهقانی (1387) برای اولین بار در ایران به کاربرده است. – 1 دقیقه ago پاورپوینت آماده; پروژه درس سینماتیک و دینامیک ماشین ها- مکانیزم راه رفتن انسان و الگوگیری از آن در ساخت ربات های انسان نما
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: اجتماعی