تا کنون کدام بازیگرانی که به شبکه”جم” رفته بودند،برگشته اند؟

رابعه اسکویی از ترکیه و شبکه «جم» برگشت و با انتشار عکس و متنی در اینستاگرام این بازگشت را اعلام کرد.برگشت این بازیگر با واکنش های زیادی در فضای مجازی روبه رو شد.همکارانش و دیگر بازیگران و کارگردانانی به او خوش آمد گفتند و با این روش ضمن حمایت از او بخشی از مسیر ادامه فعالیت هایش در داخل کشور را هموار کردند.
چند سال قبل که شبکه جم فعالیت هایش را گسترش داد و شروع به جذب بازیگران و کارگردانان ایرانی کرد، سرابی شکل گرفت که خیلی ها را به خود جذب کرد.پول، شهرت، زندگی در رفاه کامل و پلی که هنرمندان ایرانی را به آن طرف مرزها و به دنیای فرهنگ و هنر اروپا و آمریکا وصل خواهد کرد.خیلی ها با این رویا راهی جم شدند که چند ماه بعد مقابل دوربین کارگردانان هالیوود قرار می گیرند و فریاد می زنند: سینما سلام…
اما واقعیت جم خیلی زود خود را نشان داد؛ تلخ و شکننده ! آنهایی که رفتند خیلی زود شکستند؛ غرور ، اعتبار و حرمتی که بین مردم کسب کرده بودند از دست رفت .انگار بعد از ورود به جم سطل آب یخی رویشان خالی شد و آنها از خواب پریدند و واقعیت را مقابل خود دیدند.
واقعیتی که نرم نرم خود را عیان می …