جای پژوهش‌های جدی شبکه سه در “کافه” نیست

سینماپرس: انگار مدیران شبکه سه شبکه دیگری را می‌بینند که خبر از محتواها و پرداخت‌های شائبه‌برانگیز برنامه‌هایش ندارند.