بازیگر مهاجرت کرده: “نمی گذارند برگردم به ایران!”

این سوال مطرح است که چرا بازیگران و هنرمندان ما به اینجا می رسند یا خانه نشینی را تجربه می کنند و یا این طور بی خانمان می شوند و به شبکه های ضدانقلاب مثل جم می پیوندند. - ..؟! مقصر کیست؟ چرا جلوی ریشه دواندن این مافیا گرفته نمی شود یا سینماگر ها باید دست نیاز به طرفشان دراز کنند و یا در تلویزیون باید به رشوه دادن بیفتند که یک کاری به منظور تأمین معیشت انجام داده باشند. امیدوارم هرچه زودتر مسئولین به میدان بیایند ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی