فهرست جدیدی از حمایت های مالی “فارابی” منتشر می شود

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در مراسم معارفه خزانه دار جدید این بنیاد گفت: به رغم برخی هجمه ها شفاف سازی در بنیاد سینمایی فارابی ادامه می یابد و فهرست جدیدی از حمایت های مالی بنیاد را منتشر خواهیم کرد. - فهرست جدیدی از حمایت های مالی "فارابی" منتشر می شود مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در مراسم معارفه خزانه دار جدید این بنیاد گفت: به رغم برخی هجمه ها شفاف سازی در بنیاد سینمایی فارابی ادامه می یابد ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی