رسیدگی به ادعاهای طرح شده در “ماه عسل” توسط دادستانی

سینماپرس: دادستان عمومی و انقلاب تهران از سوی دادستان کل کشور موظف به رسیدگی ادعاهای طرح شده از سوی مهمان برنامه ماه عسل شد.