ناگفته های حسن معجونی از یک متن “فوق العاده”

حسن معجونی با "فوق العاده" دانستن متن جدیدی که قصد دارد روی صحنه ببرد، گفت: فلیک روایتی است با جزییات گوناگون از یک سینما که با مقابل هم قرار گرفتن صندلی های سینما و تئاتر فضای جالبی را ایجاد کرده است. - حسن معجونی با "فوق العاده" دانستن متن جدیدی که قصد دارد روی صحنه ببرد، گفت: فلیک روایتی است با جزییات گوناگون از یک سینما که با مقابل هم قرار گرفتن صندلی های سینما و تئاتر فضای جالبی را ایجاد کرده ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی