نامگذاری میدانی به نام “سیف الله داد” در آبادان

طبق تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان سینمایی و منطقه آزاد اروند؛ میدانی به نام "سیف الله داد" کارگردان فقید سینما در آبادان احداث شود. - طبق تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان سینمایی و منطقه آزاد اروند؛ میدانی به نام "سیف الله داد" کارگردان فقید سینما در آبادان احداث شود. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی به منظور توسعه و نگرش عدالت فرهنگی در منطقه آزاد اروند و بهرهگیری از قابلیتها، ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی