فیلم های “جشنواره فجر” در سینما غدیر شهرکرد اکران می شود

فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر همزمان با تهران در سینما غدیر شهرکرد اکران می شود.