اکران “مرگ استالین” در روسیه متوقف شد

جهان نمایش این فیلم که از روز سه شنبه آغاز شد و استقبال عمومی به طوری بود که بلیط سینماها تا 3 فوریه پیش فروش شد.
به گزارش واحد بین الملل پایگاه خبر ی جامعه خبر ، سینماهای روسیه اکران فیلم کمدی ” مرگ استالین” را متوقف کردند. پیش از این دولت روسیه اکران این فیلم را آزاد اعلام کرده بود. 
سینما “پایونیر” در مسکو پس از بازرسی پلیس، مجبور به توقف نمایش این فیلم و بازگرداندن پول بلیط ها شد.
نمایش این فیلم که از روز سه شنبه آغاز شد و استقبال عمومی به طوری بود که بلیط سینماها تا 3 فوریه پیش فروش شد. اما مقامات روس آن را توهین آمیز عنوان و نمایش آن را در روسیه لغو کردند.
کارگردان این فیلم کمدی تاریخی، “آرماندو لانوچی” نمایش آن را درسینماهای انگلستان آغاز کرد.
در سال 1930 حزب کمونیست در روسیه قدرت گرفت و تعداد بیشماری مردم این کشوردر جریان انقلاب کمونیستی کشته یا زندانی شدند. همچنین ماه فوریه 75 امین سالگر نبرد استالینگراد است. در سال 1943 روسیه به رهبری استالین موفق به شکست نیروهای آلمان شد.