​ سرو زیر آب ، فیلمی متمایز در کارنامه کارگردانش

سروزیرآب اثری ارزشمند است و گرچه از منظر ساخت و پرداخت مضمون و محتوا و داستان سرایی و پرداخت سینمایی از ملکه جلوتر نیست، اما فیلمی جذاب و پرمحتوا است. - ، فیلم سینمایی سرو زیر آب به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر از چهارشنبه 30 آبان ماه در سرگروه آزادی اکران خود را آغاز کرده و در 9 روز اول 330 میلیون تومان فروخته است. جبار آذین منتقد و مدرس سینما نقد کوتاهی بر این فیلم نوشته است که در ادامه می خوانیم: محمدعلی باشه آهنگر،
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی