​ سازمان سینمایی مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادر کرد

دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک آنلاین ( در فضای مجازی) و مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادرکرد. – دفتر جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری اولین جشنواره فیلم و ایده کودک آنلاین ( در فضای مجازی) و مجوز برگزاری دومین دوره جشنواره فیلم کوتاه تقریب را صادرکرد.
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی