​مناظره زاویه و واکاوی پیدا و پنهان یک فرضیه/آغاز گفت وگوهای سینمایی فراستی از امشب

برنامه امشب زاویه با حضور آقایان دکتر حسین کچویان و دکتر عباس عبدی به بررسی مفهوم فروپاشی اجتماعی خواهد پرداخت. - ، دبیر تحریریه مجله تصویری زاویه اعلام کرد: برنامه امشب زاویه با حضور آقایان دکتر حسین کچویان و دکتر عباس عبدی به بررسی مفهوم فروپاشی اجتماعی خواهد پرداخت. علیرضا معادی با بیان اینکه کلید واژه فروپاشی یکی از پر بسامد ترین واژه ها طی 9 ماه گذشته در فضای رسانه ای و به تبع آن عرصه نخبگانی ما بوده است افزود؛
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: سیاسی